Формальна мова і письмо іноді відрізняється від неформального мовлення та письма. Наприклад, в англійській існують деякі слова, вирази, конструкції, які використовуються, в основному, в формальній мові, а також деякі слова, вирази, конструкції, використовуються, навпаки, в неформальній мові

Використання скорочень

Скорочені допоміжні дієслова і негативні частинки часто використовуються в неформальній мові і письмі, у формальній мові вони зазвичай не вживаються.

He has gone. (Формальний варіант.)
he's gone. (Неформальний варіант.)
Він пішов.

I am ready. (Формальний варіант.)
i'm ready. (Неформальний варіант.)
Я готовий.

Використання прийменників

У деяких випадках у неформальному мові прийменники ставляться в кінці речення. У формальній мові таке вживання прийменників неможливо.

Which nation does she belong to? (Неформальний варіант.)
To which nation does she belong to? (Формальний варіант.)
Якою вона національності?

Використання відносних займенників

В неформальній мові відносний займенник може опускатися, якщо він не є підметом допоміжного речення.

The woman who you are talking about is my boss. (Формальний варіант.)
The woman you are talking about is my boss. (Неформальний варіант.)
Жінка, про яку ти кажеш – мій начальник.

The movie which I saw yesterday was really nice. (Формальний варіант.)
The movie I saw yesterday was really nice. (Неформальний варіант.)
Фільм, який я дивився вчора, мені дуже сподобався.

Використання вказівних прислівників

У формальній мові після деяких вказівних займенників слідує дієслово в однині, і дієслово у множині у неформальній мові.

Neither of the answers is correct. (Формальний варіант.)
Neither of the answers are correct. (Неформальний варіант.)
Жодна з відповідей не правильна.