Заголовків англійських газет часто не є закінченими реченнями. Багато англійських заголовків складаються лише з іменників, без дієслів.

MORE POWER CUTS
TERROR ALERT IN CAPITAL

В заголовках часто опускаються артиклі і дієслово to be.

HUSSAIN PAINTING OBSCENE, SAYS MINISTER
OLD MAN SCALES EVEREST

В англійських заголовках часто використовуються часи групи Simple, замість форм Perfect Continuous або. Present Simple часто використовується для опису подій теперішнього і минулого часу.

FORMER PM PASSES AWAY (= Former PM has passed away.)
BLIND GIRL CLIMBES EVEREST (= Blind girl has climbed Everest.)

Present Continuous часто використовується, коли мова йде про зміни, зміни, при цьому дієслово to be зазвичай опускається.

EARTH GETTING WARMER, SAY SCIENTISTS (= Earth is getting warmer.)
TRADE FIGURES IMPROVING (= Trade figures are improving.)

В заголовках часто використовується інфінітив для позначення майбутнього часу.

PM TO VISIT CANADA
BUSINESS SCHOOLS TO TAKE MORE STUDENTS

Прийменник for часто використовується для опису переміщень в майбутньому або планів на майбутнє.

INDIAN TROOPS FOR IRAQ? (= Are Indian soldiers going to be sent to Iraq?)

В пасивному стані опускаються допоміжні дієслова, та використовується лише дієприкметник минулого часу.

SIX PEOPLE KILLED IN EXPLOSION (= Six people have been killed in explosion.)
INDIAN HELD FOR MURDER

Зверніть увагу, що такі форми, як held, found attacked є формами дієприкметника минулого часу і мають значення пасивного стану, а не минулого часу.

Порівняйте:
NUCLEAR DEAL ROW: PM ATTACKED (= PM had been attacked.)
NUCLEAR DEAL ROW: PM ATTACKS OPPOSITION (= PM has attacked his opposition.)

Двокрапка часто використовується для відділення теми заголовка від того, що було сказано з приводу цієї теми.

POWER CRISIS: GOVERNMENT TO ACT
BUILDING COLLAPSE: DEATH TOLL RISES