Абревіатури

У сучасному британській англійській абревіатури зазвичай пишуться без крапок, в той час, як в американській англійській після абревіатур ставляться крапки.

Mister = Mr (BrE) = Mr. (AmE)
Doctor = Dr (BrE) = Dr. (AmE)
Limited (ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю) = Ltd (BrE) = Ltd. (AmE)
Kilogram = Kg (BrE) = Kg. (AmE)

All і all of, both і both of

Якщо після займенників all та all of слідують вказівні займенника або прислівника (the, this, my, та ін) з іменником, то в британській англійській в даному випадку можуть використовуватися як all та all of, в той час, як в американській англійській в даному випадку використовується тільки all of.

Те ж саме відноситься до займенникам both та both of.

She has eaten all (of) the cake. (BrE)
She has eaten all of the cake. (AmE)
Вона з'їла весь пиріг.

All (of) my friends like riding. (BrE)
All of my friends like riding. (AmE)
Всім моїм друзям подобається їздити на велосипеді.

Both (of) my parents like riding. (BrE)
Both of my parents like riding. (AmE)
Обом моїм батькам подобається їздити на велосипеді.

Вирази з прийменниками

Нижче представлені основні відмінності у використанні прийменників між американським і британським англійським.

Different from/than (AmE)
Different from/to (BrE)
Відмінний від

Check something (out) (AmE)
Check something (BrE)
Перевірити що-небудь

Do something over/again (AmE)
Do something again (BrE)
Зробити що-небудь знову

Live on X street (AmE)
Live in X street (BrE)
Жити на вулиці X

On a team (AmE)
In a tem (BrE)
У команді

Monday through/to Friday (AmE)
Monday to Friday (BrE)
З понеділка по п'ятницю

On

В американській англійській привід on часто опускається перед днями тижня.

I am seeing her Sunday morning. (AmE)
Я зустрічаюся з нею в неділю вранці.

У значенні "у вихідні", "в кінці тижня" в британській англійській використовується вираз о the weekend, в американській англійській – on the weekend.

What did you do at the weekend? (BrE)
What did you do on the weekend? (AmE)
Чим ти займався у вихідні?

In for

В американській англійській привід in може використовуватися замість прийменника for, коли мова йде про період, проміжку часу, аж до теперішнього моменту (в британській англійській в такому випадку використовується тільки привід for).

I haven't seen her in years. (AmE)
Я не бачив її багато років.