Найбільше різниця між американським і британським англійським відчувається в словниковому складі. Іноді одне і те ж слово може мати різні значення. Або різні слова можуть мати один і той ж сенс. Нижче наведені найбільш уживані подібні слова.

Американський англійський Британський англійська Значення
Airplane Aeroplane Літак, аероплан
Apartment Flat / apartment Квартира
Area code Dialling code Телефонний код
Attorney, lawyer Barrister, solicitor Адвокат
Busy of duty Зайнято (про тел. лінії)
Cab/taxi Taxi Таксі
Can Tin Консервна банка
Candy Sweets Цукерки, солодощі
Check/bill Bill Рахунок
Cookie, cracker Biscuit Печиво
Corn Maize Кукурудза
Crib Cot Дитяче ліжечко
Crazy Mad Божевільний
Diaper Nappy Підгузник
Dumb, stupid Stupid Дурний
Elevator Lift Ліфт
Eraser Rubber, eraser Ластик
Fall, autumn Autumn Осінь
Faucet, tap Tap Водопровідний кран
First floor, second floor Ground floor, first floor Перший поверх (будівлі)
Flashlight Torch Електричний ліхтарик
French fries Chips Картопля фрі
Garbage, trash Rubbish Сміття
Garbage can, trashcan Dustbin, rubbish bin Сміттєва корзина
Gas, gasoline Petrol Бензин
Highway, freeway Main road, motorway Автострада, шосе
Hood Bonnet Капот
Intersection Crossroads Перехрестя
Mad Angry Злий, сердитий
Mail Post Пошта
Mean Nasty Бридкий, гидкий
Movie, film Film Фільм
Pants, trousers Trousers Штани, штани
Sidewalk Pavement Тротуар
Pitcher Jug Глечик
Potato chips Crisps Картопляні чіпси
Purse Handbag Дамська сумка
Raise Rise Підвищення (зарплати)
Railroad Railway Залізниця
Rest room Public toilet Громадський туалет
Schedule, timetable Timetable Розклад
Sneakers Trainers Кросівки
Line Queue Чергу
Stingy Mean Скупий
Store, shop Shop Магазин
Subway Underground Метро
Truck Van, lorry Вантажівка
Trunk Boot Багажник
Two weeks Fortnight, two weeks Два тижні, півмісяця
Vacation Holiday(s) Відпустка
Windshield Windscreen Переднє (лобове) скло
Zee Zed Буква Z
Zipper Zip Застібка-блискавка

Real

У неформальному американській англійській слово real часто використовується замість слова really перед прикметниками і прислівниками.

That was real nice.
Це було дуже добре.

She sings real well.
Вона співає дійсно добре.

Sure

Sure часто використовується в значенні "звичайно", "безсумнівно", "безумовно", тощо Така форма більш поширена в американській англійській.

"Can I borrow your bicycle?" "Sure."
Можна позичити твій велосипед? – Звичайно.

Slow

Slow використовується в якості прислівники в дорожніх знаках, і може вживатися в неформальному мовою після go і деяких інших дієслів, особливо в американській англійській, наприклад: go slow, drive slow - дотримуйтесь швидкість.

Any more

В британській англійській any more зазвичай пишеться як два окремих слова, в американській англійській більш употребима форма anymore, коли мова йде про час (синонімічне any longer). Звичайно ставиться в кінці речення.

She doesn't work in New York anymore.
Вона більше не працює в Нью-Йорку.

Around та about

В британській англійській і around та about використовуються в значенні невизначеного руху або місцезнаходження ("і тут, і там", "у багатьох місцях", "в різних частинах чого-небудь", "десь у …" тощо).

The children were running around/about everywhere. (BrE)
Діти бігали скрізь.

"Where is John?" "He must be somewhere around/about." (BrE)
Де Джон? – Він повинен бути десь поряд.

В американській англійській у цьому значенні слово about не використовується, а використовується зазвичай around.

The children were running around everywhere. (AmE)
"Where is John?" "He must be somewhere around." (AmE)

Зверніть увагу, що в американській англійській слово about використовується, головним чином, в значенні "приблизно", "приблизно".

There were about fifty people there.
Там було близько п'ятдесяти осіб.

Назви хвороб

В британській англійській назви хвороб зазвичай є неисчисляемыми. У неформальній промові перед назвами деяких поширених хвороб може використовуватися певний артикль the (наприклад, the measles - кір, the flu - грип, і ін), в інших випадках артикль відсутній.

Назви незначних захворювань зазвичай мають обчислюється форму, наприклад: a cold - застуда, a sore throat – біль у горлі, a headache – головний біль, та ін. Однак такі слова, як toothache – зубний біль, earache – біль у вусі, stomach-ache – біль у животі і backache – біль у спині, найчастіше є неисчисляемыми в британській англійській. Але в американській англійській такі слова зазвичай обчислюються.

Love isn't as bad as toothache. (BrE)
Love isn't as bad as a toothache. (AmE)
Любов не завдає такого болю, як хворий зуб.

I have got backache. (BrE)
I have got a backache. (AmE)
У мене біль у попереку.

Назви місць

В британській англійській певний артикль the не прийнято вживати перед назвами великих суспільних і державних будівель і організацій.

Oxford University (а НЕ the Oxford University)
Hull Station (а НЕ the Hull Station)
Salisbury Cathedral
Birmingham Airport
Bristol Zoo
Manchester City Council

В американській англійській в таких випадках часто вживається артикль the.

The San Diego Zoo
The Detroit City Council

Holiday та holidays

В британській англійській слово holidays зазвичай використовується у значенні тривалої відпустки, або в значенні "канікули". В інших випадках в британській англійській прийнято використовувати holiday.

Where are you going for your summer holidays?
Куди ти підеш під час літньої відпустки?

Next Monday is a public holiday.
У наступний понеділок буде державне свято.

В американській англійській зазвичай використовується слово vacation. У британському англійському слово vacation означає, в основному, проміжокчасу, коли у вищих навчальних закладах немає занять. Слово holiday використовується в американській англійській для позначення громадського, державного свята, причому не важливо, що це робочий день чи ні.

Ill і sick

В британській англійській слово ill часто використовується в значенні "хворий", "нездоровий". В американській англійській ill вживається дуже рідко, за винятком формальної мови. Ill використовується, головним чином, у функції присудок.

Peter ставимося't come because he was ill.
Пітер не прийшов, тому що був хворий.

В атрибутивному значенні в британській англійській перевага надається слово sick. Слово sick також використовується в американській англійській у значенні "хворий", "нездоровий" у неформальній мови.

The sick man is getting better.
Хворий видужує.

He is sick. (AmE)
He is ill. (BrE)
Він хворий.

Drown

В британській англійській і дійсна, і страдательная форма слова drown може використовуватися, коли мова йде про те, що щось або хтось потонув по випадковості.

He (was drowned while trying to swim across a river.
Він потонув, коли намагався переплисти річку.

В американській англійській в даному випадку може використовуватися тільки форма дійсного застави.

He drowned while trying to swim across a river.

Awake і awaken

Дієслово awake є неправильним у британській англійській, але в американській англійській він може бути правильним.

Awake – прокинувся – awoken (BrE, AmE)
Awake – awaked – awaked (AmE)

Awaken є правильним дієсловом і на британському, і в американській англійській.

Awaken – awakened – awakened (BrE, AmE)

Bath та bathe

В британській англійській дієслово bath означає “митися (у ванній)”.

Children have to be made to bath regularly.
Дітей потрібно змушувати регулярно митися.

В американській англійській дієслово bath зазвичай не використовується. У неформальній мові в значенні “прийняти ванну” використовуються вирази have a bath (в британській англійській) і take a bath (і в британському, і в американській англійській).

I am feeling hot; I think I should take a bath. (BrE, AmE)
I think I should have a bath. (BrE)
Мені жарко; думаю, варто прийняти ванну.

Bathe

В британській англійській bathe може означати “купатися (заради задоволення)”. В американській англійській bathe зазвичай використовується у значенні “митися (у ванній)”.

It is your turn to bath the baby. (BrE)
It is your turn to bathe the baby. (AmE)
Твоя черга мити дитину (у ванній).

I always bathe before I go to bed. (AmE)
Я завжди приймаю ванну (миюся у ванній) перед тим, як лягти спати.