Зверніть увагу на вживання розглянутих нижче прислівників.

Прислівник very

Прислівник very означає "", "у великій мірі". Зазвичай воно використовується з прикметниками або прислівниками в позитивної ступеня.

Наприклад:
He was very nice.
Він був дуже милим.

She is very intelligent.
Вона дуже розумна.

He is very small.
Він дуже маленький.

He did it very well.
Він дуже добре це зробив.

He drove very carefully.
Він вів машину дуже обережно.

Коли very використовується разом з well, цей вираз означає згоду, дозвіл.

Наприклад:
Very well doctor, I will give up smoking.
Добре, доктор, я кину палити.

Oh, very well, I will come if you want.
Дуже добре, я прийду, якщо хочете.

Коли very використовується з прикметником у найвищому ступені, воно означає "у вищій мірі".

Наприклад:
This tea is of the very best quality.
Цей чай – найкращого якості.

She is the very best singer I know.
Вона – найкраща співачка з усіх, кого я знаю.

Коли very використовується зі словом own, воно означає "тільки", "абсолютно".

Наприклад:
Keep this present for your very own.
Залиште цей подарунок лише для себе. (= Тільки для свого використання.)

Very часто використовується перед словом much.

Наприклад:
Thank you very much.
Велике вам спасибі.

Прислівник much

Прислівник much означає "", "у великій мірі". Воно використовується з неисчисляемыми іменниками в однині.

Наприклад:
I haven't got much time.
У мене мало часу. (= У мене не багато часу.)

She ставимося't eat much breakfast.
Вона мало поїла під час сніданку. (= Вона не багато поїла під час сніданку.)

Much може використовуватися з прикметниками або прислівником у порівняльної і ейфорію. В даному випадку воно має значення "набагато", "набагато".

Наприклад:
She is much pret-рівня than her sister.
Вона набагато красивіша, ніж її сестра.

He is much taller than his wife.
Він набагато вище, ніж його дружина.

См. також:
Much та many: правила вживання, приклади, різниця у значенні

Прислівник too

Прислівник too означає "занадто", "більше, ніж потрібно". Воно має дещо негативний відтінок.

Наприклад:
She is too fat.
Вона занадто товста.

He is too young to marry.
Він занадто молодий, щоб одружитися.

It is too late to start a new lesson.
Вже занадто пізно для нового уроку.

См. також:
Either, as well і too: правила вживання, приклади, різниця у значенні

Прислівник enough

Прислівник enough позначає достатня кількість. Воно має позитивний відтінок. Зверніть увагу, що enough ставиться після прикметника або прислівника, яке воно визначає.

Наприклад:
He is rich enough to buy a car. (А НЕ He is enough rich to buy a car.)
Він досить багатий, щоб купити машину.

I was foolish enough to trust her.
Я був настільки дурний, що повірив їй.

Прислівник enough є протилежним за значенням наречию too.

Порівняйте:
The water is hot enough for swimming.
Вода досить гаряча для купання. (якраз в самий раз.)

The water is too hot for swimming.
Вода занадто гаряча для купання. (Більше, ніж потрібно, занадто сильно.)

Прислівники quite і rather

І прислівник quite, і прислівник rather, має значення "досить", "достатньо". Різниця полягає в тому, що прислівник quite має позитивний відтінок, а rather – негативний.

Наприклад:
She is quite easy to deal with.
З неї досить легко мати справу.

She is rather difficult to deal with.
З нею досить важко мати справу.

См. також:
Місце прислівників only і even в реченні
Вживання прислівника just
Прислівники, що мають дві форми