Прислів'я / приказка: a little knowledge is a dangerous thing

Переклад: малі знання шкідливі

Еквівалент в українській мові: недовчений гірше невченого; всяке напівзнання гірше незнання

Приклад:

A little knowledge is a dangerous thing and when the citizens became better educated, they began to make choices that the government did not like.
Малі знання шкідливі, і коли громадяни стали більш освічені, вони почали робити речі, які не схвалювало уряд.