Прислів'я і приказки, які починаються на літеру L (15)

Клацніть на цікавій для вас прислів'ї чи приказці, щоб побачити приклад її використання з перекладом, а також еквівалент обраної прислів'я або приказки в українській мові (якщо є).

a leopard can't change his spots
барс не може змінити свої плями; людина не може змінити свою природу
a little hard work never killed anyone / a little work never hurt anyone
невеликий працю ще нікому не зашкодив
a little knowledge is a dangerous thing
малі знання шкідливі
let bygones be bygones
що було, минуло
let sleeping dogs lie
сплячого пса не буди
let the buyer beware
покупець повинен бути уважний (походить з латинського "caveat emptor")
let the dead bury their dead
нехай мертві ховають своїх мерців
lightning never strikes twice in the same place
блискавка в одне і те ж місце двічі не б'є
like father, like son
який батько, такий і син
little pitchers have big ears
діти люблять слухати розмови дорослих; діти люблять підслуховувати
live and let live
живи сам і дай жити іншим
live high off the hog / eat high off the hog
жити в розкоші; жити розкошуючи
lock the barn door after the horse is stolen / shut the stable door when the steed is stolen
замкнути стайні після того, як коня вкрали (тобто приймати запобіжні заходи занадто пізно)
love is blind
любов сліпа
love me, love my dog
любиш мене, люби й мою собаку (тобто всі зі мною пов'язане)