Прислів'я / приказка: sticks and stones may break my bones but words will never hurt me

Переклад: палицями та камінням можна поламати мені кістки, але слова мені болю ніколи не заподіють

Приклад:

The little boy yelled "sticks and stones may break my bones but words will never hurt me", when the older boy started to call him bad names.
Маленький хлопчик прокричав "палицями та камінням можна поламати мені кістки, але слова мені болю ніколи не заподіють", коли старший хлопчик став ображати його.