Прислів'я і приказки, які починаються на літеру E (15)

Клацніть на цікавій для вас прислів'ї чи приказці, щоб побачити приклад її використання з перекладом, а також еквівалент обраної прислів'я або приказки в українській мові (якщо є).

an eye for an eye and a tooth for a tooth
око за око, зуб за зуб
early to bed, early to rise
хто рано лягає, той і рано встає
early to bed, early to rise makes one healthy, wealthy and wise
хто рано лягає і рано встає, здоров'я, багатство і розум наживе
easier said than done
легше сказати, ніж зробити; легко сказати
East or West home is best
в гостях добре, а вдома краще
easy come, easy go
що легко дістається, то легко витрачається; легко нажито - легко прожито
eat, drink, and be merry
їж, пий, веселися; поки живий – насолоджуйся
empty vessels make the most noise / empty vessels make the greatest sound
пуста бочка пуще гримить
enough is as good as a feast / enough is enough
гарненького потрошку
every cloud has a silver lining / every cloud has its silver lining
є у хмаринки світла підкладка
every dog has his day
у кожного буває світлий день
eyes are bigger than one's belly
сите черево, та голодні очі; очі завидущие
eyes are bigger than one's шлунку  
сите черево, та очі голодні; очі завидущие
the early bird catches the worm
рання пташка носок прочищає, пізня очі продирає
the exception proves the rule
виняток підтверджує правило; немає правил без винятку