Прислів'я / приказка: curiosity killed the cat / curiosity killed a cat

Переклад: цікавість до добра не доводить

Еквівалент в українській мові: багато будеш знати – скоро постарієш

Приклад:

"Curiosity killed the cat," the mother said as the child asked questions about her birthday party. "Цікавість до добра не доводить," сказала мати, коли її дитина почав питати про своє день народження.