Прислів'я / приказка: he who pays the piper calls the tune

Переклад: хто платить волинщика, той і замовляє пісні (тобто хто платить, той і розпоряджається)

Приклад:

The oil company was paying the expenses for the theater group. However, because he who pays the piper calls the tune they wanted to help decide which plays would be performed.
Нафтова компанія оплачувала витрати театральної групи. Однак, хто платить, той і розпоряджається, і вони хотіли взяти участь у виборі п'єс, які будуть виконані.