Прислів'я / приказка: no smoke without fire

Переклад: немає диму без вогню

Приклад:

There is no smoke without fire and the rumors of the political scandal suggested that it was partly true.
Диму без вогню не буває, і чутки про політичний скандал означали, що частково це було правдою.