Прислів'я / приказка: nothing succeeds like success

Переклад: успіх сприяє успіху

Еквівалент в українській мові: кому поведеться, у того й півень несеться

Приклад:

Nothing succeeds like success and after my sister got her first promotion she began to do better and better at her job.
Ніщо не сприяє успіху, як успіх, і після того, як моя сестра отримала перше підвищення, вона почала працювати все краще й краще.