Прислів'я / приказка: silence gives consent

Переклад: мовчання - знак згоди

Приклад:

Silence gives consent and when nobody spoke at the meeting, the principal thought that everybody agreed with his proposal.
Мовчання – знак згоди, і коли ніхто не заговорив на зборах, директор подумав, що всі погодилися з його реченням.