Прислів'я / приказка: silence is golden

Переклад: мовчання – золото

Приклад:

The man believes that silence is golden and he is very careful what he says.
Чоловік вважає, що мовчання – золото, і він дуже обережний у тому, що він говорить.