Прислів'я / приказка: spare the rod and spoil the child

Переклад: різки пошкодуєш - дитини зіпсуєш

Приклад:

The parents supported some physical punishment for their children and believed that if you spare the rod you will spoil the child.
Батьки були за те, щоб іноді карати своїх дітей фізично, і вважали, що якщо пошкодувати різки, можна зіпсувати дитини.