Прислів'я / приказка: still waters run deep / still waters have deep bottoms

Переклад: тихі води глибокі

Еквівалент в українській мові: у тихому болоті чорти водяться

Приклад:

The salesman was very quiet but still waters run deep and away from work he was the most knowledgeable emotional and person that you could meet.
Цей продавець був дуже тихим, але тихі води глибокі, і в неробочий час він був самим ерудованим і емоційною людиною, якого тільки можна зустріти.