Із застосовуваних у англійській способів словотворення в практичних цілях більший інтерес представляють афиксальний – тобто ті, при яких нові слова утворюються за допомогою суфіксів або префіксів. Інші способи словотворення в англійській – перехід з однієї частини мови в іншу, зміну вимови, перенесення наголосу або чергування звуків – в більшості випадків призводять до утворення нових частин мови:

rain (дощ) – to rain (йти – про дощ)
work (робота) – to work (працювати)
clean (чистий) – to clean (чистити)
fine (штраф) – to fine (штрафувати)
tax (податок) – to tax (обкладати податком)
increase ['inkri:s] (збільшення) – to increase [in'kri:s] (збільшувати)
use [ju:s] (вживання) – to use [ju:z] (використовувати)

Афиксальні способи не тільки (і не завжди) утворюють нові частини мови; однак вони надають слову нове смислове значення. Тому, знаючи, що виражає той чи інший суфікс або префікс, можна вивести значення новоутвореного слова з того слова, від якого воно утворилося.