Ці два різновиди англійської відрізняються лише незначно, так, що більшість мовців на американському і британській англійській не відчувають труднощів у розумінні один одного. Тим не менш, існують деякі відмінності між американським і британським англійським в граматиці, слововживанні, словниковому складі, правопис і вимову. У наступних розділах будуть описані основні відмінності між американською англійською (AmE – American English) і британською англійською (BrE – British English).