У розділі представлені різноманітні тести з англійської мови для перевірки знань мови. За допомогою онлайн-тестів можна перевірити, як добре ви знаєте той чи інший матеріал, як добре ви засвоїли англійську граматику, наскільки багатий ваш словниковий запас. Крім того, можна дізнатися загальний рівень володіння англійською мовою.

онлайн тести з англійської мови поділені за типом (загальні, граматичні, лексичні). Всі тести містять більшу кількість запитань, ніж виводиться на екран, тому їх можна проходити по кілька разів, кожен раз виконуючи нові завдання.

Під кожним тестом наводиться рівень його складності, загальна кількість питань для цього тесту, і кількість питань, які виводяться на екран. Всі тести містять більшу кількість запитань, ніж виводиться на екран, тому їх можна проходити по кілька разів, кожен раз виконуючи нові завдання. За виконання тесту на екран виводяться результати проходження.

Загальні тести

Рівень знання ідіом
Кількість завдань у тесті: 20
Загальна кількість завдань для цього тесту: 60

Рівень знання сленгових виразів
Кількість завдань у тесті: 20
Загальна кількість завдань для цього тесту: 45

Рівень знання фразовых дієслів
Кількість завдань у тесті: 20
Загальна кількість завдань для цього тесту: 65

Загальний рівень володіння англійською мовою
Кількість завдань у тесті: 20
Загальна кількість завдань для цього тесту: 50

Британський і американський англійський
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Граматичні тести

Артиклі
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 40

Займенники
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Дієслово to be
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Дієслово to do
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Нетривалі (статальные) дієслова
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Модальні дієслова
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Часи дієслів
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Неправильні дієслова
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Запитання і відповіді
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 45

Прийменники on, in, under, out
Рівень: вищий (Advanced)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Лексичні тести

Прикметники
Рівень: початковий (Elementary)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Однотипні слова
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Союзи
Рівень: середній (Intermediate)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30

Написання листів
Рівень: вищий (Advanced)
Кількість завдань у тесті: 10
Загальна кількість завдань для цього тесту: 30