Ідіома: a bone of contention

Переклад: яблуко розбрату; причина сварок, розбіжностей

Приклад:

Job security is a bone of contention in our discussions.
Забезпеченість роботою є яблуком розбрату під час наших розмов.