Ідіома: a feather in one's cap

Переклад: предмет особливої гордості

Приклад:

Winning the spelling contest was a feather in the boy's cap.
Перемога в конкурсі правопису була предметом особливої гордості для хлопчика.