Ідіома: a needle in a haystack

Переклад: голка в стозі сіна; що-небудь, що дуже важко знайти

Приклад:

Looking for the lost receipt among the thousands of other receipts was like looking for a needle in a haystack.
Пошук втраченого чека серед тисяч інших чеків був подібний пошуку голки в стозі сіна.