Ідіома: all for (someone or something)

Переклад: бути двома руками за кого-небудь або що-небудь; повністю підтримувати кого-небудь або що-небудь

Приклад:

The woman is all for the manager and she never criticizes her.
Жінка повністю підтримує менеджера і ніколи її не критикує.