Ідіома: apple of someone's eye

Переклад: що-небудь або хто-небудь, дуже дорогий або важливий для мовця

Приклад:

The man's youngest daughter is the apple of his eye.
Його молодша дочка йому дуже дорога.