Ідіома: aside from / apart from / other than

Переклад: крім цього, за винятком (чого-небудь)

Приклад:

Aside from this small mistake, the translation was perfectly correct.
За винятком невеликої помилки, переклад був цілком правильний.

Apart from a few scratches, the car was undamaged.
За винятком кількох подряпин, машина була неушкоджена.

He doesn't know any books by this writer other than the one they read in class yesterday.
Він не знає ніяких книг цього письменника, крім тієї, яку вони вчора читали в класі.