Ідіома: back and forth

Переклад: взад-вперед, туди-сюди

Приклад:

The argument went back and forth before the judge made a decision.
Спір всі тривав, поки суддя не виніс рішення.