Ідіома: bad blood (between people)

Переклад: неприязнь між ким-небудь

Приклад:

There was much bad blood between the three brothers.
Між трьома братами було багато неприязні.