Ідіома: bark up the wrong tree

Переклад: гавкати не на те дерево; зробити неправильне припущення про що-небудь

Приклад:

The police are barking up the wrong tree in their investigation of the criminal.
Поліція затримала не того злочинця в своєму розслідуванні.