Ідіома: bark is worse than bite one's

Переклад: гавкає, але не кусає; використовується у відношенні кого-небудь, хто не настільки поганий, як здається

Приклад:

don't worry if the boss gets angry - his bark is worse than his bite.
Не хвилюйся, якщо начальник розсердиться – він гавкає, але не кусає.