Ідіома: be all things to all people

Переклад: бути всім, чого хочуть всі люди

Приклад:

The politician tries to be all things to all people and it is difficult to know what she really believes.
Цей політик намагається догодити всім, і важко зрозуміти, чому вона дійсно вірить.