Ідіома: be game

Переклад: бути готовим до дії, або приголосним прийняти участь в чому-небудь

Приклад:

All of the students were game to go to the science exhibition.
Всі учні були згодні піти на наукову виставку.