Ідіома: be of the persuasion that something is so

Переклад: вірити у що-небудь, вірити чого-небудь, мати думку, бути переконаним у чому-небудь

Приклад:

My grandfather is of the persuasion that it is more important than to work to go to school.
Мій дідусь переконаний, що важливіше працювати, ніж вчитися.