Ідіома: be up to no good

Переклад: замишляти щось недобре

Приклад:

The boys were up to no good after school.
Хлопчики замишляли щось недобре після школи.