Ідіома: be up and about / be up and around

Переклад: знову стати рухомим, активним (особливо після хвороби, відпустки, відпочинку, тощо)

Приклад:

i'm so glad you're up and around, there is so much work to do.
Я так радий, що ти знову в строю, потрібно багато чого зробити.