Ідіома: be up and running

Переклад: працювати, функціонувати, як слід, без збоїв

Приклад:

The equipment is not ready yet, but next week it will be up and running.
Обладнання ще не готове, але на наступному тижні воно буде працювати, як треба.