Ідіома: be up on someone or something

Переклад: бути в курсі чого-небудь, розбиратися; бути добре поінформованим

Приклад:

Ask Jim about the author of this book. He's up on stuff like that.
Запитай Джима про автора цієї книги. Він знається на таких речах.