Ідіома: be up to something

Переклад: 1. збиратися зробити що-небудь, замишляти;
2. бути готовим або здатним до чого-небудь

Приклад:

I do not know what the boy was up to last night but it was probably something bad.
Не знаю, що вчора ввечері задумував цей хлопчик, але це, напевно, було щось погане.

When I got home, she asked if I was up to a walk on the beach.
Коли я прийшов додому, вона запитала, чи готовий як прогулянки по пляжу.