Ідіома: beat around the bush / beat about the bush

Переклад: ходити навколо; говорити ухильно і не по суті

Приклад:

Stop б'ється серцем around the bush and give us your final decision.
Вистачить ходити навколо, скажи своє остаточне рішення.