Ідіома: beat one's head against the wall / bang one's head against the wall

Переклад: битися головою об стіну; намагатися зробити що-небудь безнадійна

Приклад:

I am banging my head against the wall when I try to ask my boss for something.
Я немов б'юся головою об стіну, коли намагаюся попросити що-небудь у свого начальника.