Ідіома: (no) bed of roses

Переклад: легка життя; бути легким, простим, зрозумілим (зазвичай у негативному значенні)

Приклад:

The new job was very difficult and certainly no bed of roses.
Нова робота була дуже важкою, з нею не могло бути ніякої легкого життя.