Ідіома: bid defiance to somebody

Переклад: кинути комусь виклик, чинити кому-небудь

Приклад:

He was the only brave person among them all because he wasn't afraid to bid defiance to the tyrant.
Серед всіх них він був єдиним сміливою людиною, так як не побоявся кинути виклик тирану.