Ідіома: bite someone's head off розм.

Переклад: розмовляти, спілкуватися з ким-небудь грубо, зі злістю

Приклад:

She bites his head off every time he opens his mouth.
Вона кидається на нього всякий раз, коли він намагається щось сказати.