Ідіома: blow someone's cover

Переклад: розкритися; видати себе, свої справжні цілі

Приклад:

The police blew the officer's cover by mistake.
Поліція помилково розкрила свого офіцера.