Ідіома: blue blood

Переклад: аристократичне походження, "блакитна" кров

Приклад:

The art exhibition attracted many of the blue bloods in the town.
Виставка мистецтва в місті привернула багато людей блакитної крові.