Ідіома: brain drain

Переклад: витік мізків; еміграція, виїзд інтелектуальних сил країни

Приклад:

If canada's best professors move away, it's called a brain drain.
Якщо кращі професори Канади виїдуть з країни, це буде зватися витоком мізків.