Ідіома: break the news (to someone)

Переклад: повідомляти кому-небудь які-небудь новини, вісті

Приклад:

He is planning to break the news about his transfer tomorrow.
Він збирається розповісти про своє переведення завтра.