Ідіома: bring to mind

Переклад: нагадати

Приклад:

Her acting brought to mind some of the great actresses of the past.
Її гра нагадала про деяких великих актрис минулого.