Ідіома: bring something home (to someone)

Переклад: зробити що-небудь більш ясним, зрозумілим, очевидним

Приклад:

Explaining everything in more detail helped to bring it home to him.
Пояснення всього більш детально допомогло йому зрозуміти.