Ідіома: bring to one's knees / bring someone or something to their knees

Переклад: поставити на коліна; перемогти кого-небудь або що-небудь

Приклад:

The strike by the teachers quickly brought the school district to its knees.
Страйк вчителів швидко поставила шкільний округ на коліна.